Themapagina: Internetpesten
Pesten

Wat is pesten via internet?

Misschien kunt u zich er geen voorstelling van maken, maar het pesten

op het schoolplein heeft zich uitgebreid tot andere communicatiemogelijkheden

van kinderen. Dus ook via internet. Kinderen pesten elkaar door

e-mail te sturen, op MSN te schelden/dreigen, account te kraken, foto’s

van iemand online te zetten of bijvoorbeeld berichten over iemand naar

een grote groep kinderen te sturen. Op het schoolplein weet een gepest

kind in elk geval wie de pester is. Met digitaal pesten kan dat anders zijn.

Al is de pester vaak wel iemand uit de eigen omgeving. Een bijkomend

nadeel is dat met digitaal pesten de tekst op het scherm blijft staan. Een

e-mail kun je blijven lezen, een bericht dat op internet is gezet krijg je er

niet zomaar vanaf. Je hebt als slachtoffer helemaal geen controle meer

over wat er gebeurt, nog minder dan met pesten op het schoolplein.

Risico’s

Er zijn allerlei manieren om via internet te pesten en te treiteren.

Een aantal voorbeelden:

- pesten via e-mail

- pesten via chat/MSN

- pesten via profielwebsite

- pesten door hacken van accounts

- pesten door foto’s rond te sturen

- webcamsessies opnemen en doorsturen naar anderen of gebruiken als

chantagemiddel

U moet bedenken dat alle mogelijkheden die internet biedt aangegrepen

kunnen worden om iemand te pesten en zelfs te bedreigen.

Oplossingen

Het allerbelangrijkste is dat een kind erover kan praten met ouders en/of

leerkracht. Een klein pesterijtje kan een kind zelf misschien nog oplossen,

maar als het vaak voorkomt lukt dat niet meer.

Uit onderzoeken blijkt dat kinderen die in het dagelijks leven gepest

worden of vaak het slachtoffer zijn van plagerijen, ook op internet het

meest gepest worden. Het digitaal gepest worden komt er vaak nog eens

bovenop.

 

Praten is belangrijk. Maar vooral ook is het van belang dat een volwassene

zich realiseert dat digitaal pesten meer impact heeft dan ‘gewoon’ pesten.

Daarnaast moeten volwassenen zich realiseren dat digitaal pesten op

allerlei manieren kan voorkomen en het dus niet weggewuifd wordt dat

het allemaal wel mee zal vallen.

 


Er zijn diverse mogelijkheden om het pesten te stoppen.

- Blokkeren van een e-mailadres, dit kan via e-mailprogramma’s en ook in

veel webmailprogramma’s is deze mogelijkheid aanwezig.

- Bewaren van de e-mails (originele versie)

- Blokkeren of verwijderen van iemand in de MSN. In chatboxen is soms

de mogelijkheid om een chatter te negeren.

- Bij pesten of ongewenst gedrag in chatboxen kan de chatboxhouder op

de hoogte worden gesteld. Wordt iemand gepest in een open chatbox,

dan kan die persoon het beste de chatbox verlaten en een leukere

chatbox opzoeken.

- Wordt iemand gepest via een profielsite, dan kan de website-eigenaar op de hoogte worden gebracht. Vaak is er een redactie aanwezig

die berichten op profielen kan verwijderen en/of gebruikers een

waarschuwing kan sturen.

- Het hacken van accounts kan voorkomen worden door een goed

wachtwoord en uiteraard het geheim houden van dat wachtwoord.

Is een account gehacked, laat dan zo snel mogelijk iedereen in je

adresboek weten dat het account gehacked is. Het account terugkrijgen

is niet altijd even eenvoudig. Je moet kunnen bewijzen dat het account

oorspronkelijk van jou was. Het beste is om een nieuw account aan te

maken en daarvan de gegevens goed geheim te houden.

- Tegen het doorsturen van foto’s of bijvoorbeeld webcamsessies is vaak

weinig te doen. Het kind kan hooguit een volwassene in vertrouwen

nemen en de pester aanspreken op zijn of haar gedrag. Dit kan

bijvoorbeeld door de ouders van de pester op de hoogte te stellen.

Circuleren de foto’s/webcamsessies op internet, dan kan de websiteeigenaar

gevraagd worden deze te verwijderen.

>>> Vraag en antwoord...